Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

Bijdrage Suat Kutlu Valorisatiefonds

Voorzitter,

In onze regio is het begrip “start-up“ geen onbekend fenomeen. Dat zijn onze onmisbare, toekomstige ondernemers die onze regionale economie zullen gaan versterken, innoveren en verduurzamen. Dat zijn in ieder geval de uitgangspunten van het op te richten Volarisatiefonds dat de kansrijke initiatieven en ideeën tot succesvolle ondernemingen kan helpen vormen.

Om het zo ver te kunnen brengen hebben de start-ups op tijd de juiste opleiding, begeleiding, ondersteuning en financiering nodig. Vanuit de particuliere investeerders worden volgens onze fractie weinig investeringen gedaan in dit soort initiatieven. Initiatieven die nog niet zo ver zijn om een eindproduct te kunnen presenteren. Dit beeld komt ook naar voren in werkbezoeken die wij als fractie afleggen. De particuliere investeerders nemen nu weinig risico’s in de beginfase van een onderneming.

Het is bij iedereen bekend dat juist in het beginfase veel risico’s zijn om een nieuw idee of initiatief tot een kansrijke onderneming te laten groeien. Natuurlijk zijn er geen garanties dat elk idee of elk initiatief, ondanks alle ondersteuning, een succes wordt. Maar zonder risico’s zijn er geen successen te bereiken.

Voor onze fractie D66 bestaat er geen twijfel over de toegevoegde waarde van een nieuw fonds hiervoor. Daarom is onze fractie blij met het initiatief om een dergelijk fonds op te richten. Hierdoor kan onze regionale economie de noodzakelijke steun krijgen om haar innovatieve en duurzame karakter behouden.

We willen GS wel erop attenderen dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met alle soorten start-ups dat zij nadat zij een succesvolle ondernemers te zijn geworden ook een bijdrage moeten leveren aan de maatschappelijke opgaven van onze provincie, denk daarbij bijvoorbeeld aan de groei van de werkgelegenheid en een verbetering van de luchtkwaliteit. Op deze manier moeten we uiteindelijk ook de vruchten van onze investeringen kunnen pukken.

Bij zo’n waardevol fonds hoort ook een aansprekende naam die de snelle herkenbaarheid hiervan bij de doelgroep moet kunnen waarborgen. Daarom zal onze fractie het initiatief van SP daar toe ondersteunen.

Tot zo ver!