Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2019

Bijdrage fractievoorzitter Arend Meijer over het bestuursakkoord

Voorzitter,
Voor D66 wordt dit een periode van Meedoen & Zichtbaar jezelf zijn. Ik zal dat aan de hand van drie blokjes verder toelichten.

Te beginnen bij Gezondheid. D66 is blij dat dit onderwerp prominent in het bestuursakkoord wordt besproken. Zo blijven we werken aan schone lucht en investeren we fors in de aanleg van nieuwe en veilige natuur. Veilig, door het voortzetten van het SSIB en de impuls voor meer BOA’s in het buitengebied voort. Bovendien vernieuwen we de aanpak omtrent drugsdumpingen. D66 is blij met die natuurimpuls. Natuur om je heen nodigt uit om te gaan bewegen, om fit te blijven.
Ook sluiten we een Brabants Sportakkoord met alle betrokken Brabantse verenigingen, het bedrijfsleven en gemeenten. Omdat Brabant dé sportprovincie van Nederland moet blijven; alleen zo behouden we de voedingsbodem voor al die olympische medailles. Maar het creëert vooral de omgeving die mensen uitnodigt om mee te doen aan die sporten en gezond te blijven.
Wie gezond is kan meedoen met de maatschappij en zijn of haar steentje bijdragen. Want wie gezond is, kan zich ontplooien. Kan ondernemen en creatief zijn.

Hetgeen mij brengt bij de wietproef. Liefst 3 Brabantse gemeenten hebben zich gemeld. D66 zal erop toezien dat in de komende periode de eerder aangenomen motie die maakt dat de provincie de helpende hand biedt aan gemeenten die zich melden uitgevoerd blijft worden. Het past bij onze innovatieve experimenteerprovincie om mee te doen en de proef tot een succes te maken; D66 rekent erop dat dit College zich daarvoor inspant.

Over vernieuwende beroepen gesproken.
D66 kijkt uit naar het actieplan Arbeidsmarkt en de samenwerkingen met kennisinstellingen. Met de achtergrond van dhr. Van Gruijthuizen hebben wij daar veel vertrouwen in, maar ook hoge verwachtingen bij. We zijn blij dat het College zich inspant om de werknemers van de toekomst, voor de beroepen van de toekomst in Brabant op te leiden.
D66 ziet hierin ook de weg om in Brabant de armoede die onze provincie helaas nog steeds kent, op provinciaal niveau aan te pakken. Zodat ook deze Brabanders meedoen op de weg naar economische voorspoed.
Economische voorspoed die ook gaat ontstaan doordat het College Energie tot een kerntaak van de provincie beschouwt. D66 is daar blij mee. D66 ziet het realiseren van de opgave voor wind op land, waar dit College zich voor in zal spannen, als een kans in plaats van een opdracht.
Door de opbrengsten van energieopwekking terug te laten vloeien naar de gemeenschap en te verkennen hoe de rendementen van de energieopwekking terug kan vloeien naar de provinciale begroting vergroten we het enthousiasme van de Brabanders. In combinatie met een stevige inzet op meer en betere isolatie van bestaande woningen maken alle Brabanders mee hoe deze generatie de toekomst van de energie vorm geeft.

Voorzitter,
Bij meedoen hoort ook democratisch meedoen. Wij zijn blij dat het College extra capaciteit krijgt; zo ontstaat er ruimte om de portefeuille Bestuurlijke Vernieuwing stevig body te geven. Wij kijken dan ook uit naar de plannen en hebben alvast enkele suggesties die het College wat ons betreft kan gaan verkennen:
– Uitbreiding van de schoolbezoeken aan het provinciehuis; een wens van de vorige CDA-fractie
– Meer activiteiten zoals het Lagerhuis en gastcolleges op middelbare scholen
– Een burgerbegroting
– Een kindercommissaris
– En het hosten van het Europees jeugdparlement

Initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de individu en haar persoonlijke ideologie. Om te leren waar je voor staat en wie je bent. Cruciaal daarbij is ook cultuur. En het eerste succes van dit College kan worden ingeboekt op dit onderwerp. De inzet voor een designmuseum in Eindhoven, die door een motie van D66 is gestart, heeft geresulteerd in de toekenning van 1,5 mln. per jaar van de Minister voor het Future Lab Design & Technologie. Het volgende succes van dit College is wat D66 betreft de aanpak leegstaande kerkgebouwen. Met een gedeputeerde die een hechte relatie zegt te hebben met de bisschop koesteren we veel hoop op een succesvolle aanpak.
Ten slotte wil D66 het College een compliment maken dat zij het credo Eerst Beleid, dan geld serieus vorm hebben gegeven in dit akkoord.

Voorzitter, ik rond af.
In een tijd van waarin radicalisering op de loer ligt, waarin toetsenbord-terroristen op twitter de wereld zwart en somber schetsen. In die tijd lijkt de focus te liggen op verschillen en niet op overeenkomsten.
In die tijd is het hard werken voor optimisten om tot resultaten te komen. Hard werken om de kansen centraal te stellen. Hard werken om hoop te laten overwinnen. Hard werken voor de schoonheid van het compromis.
Voorzitter in die tijdsgeest wordt ongeveer 7 weken, mogelijk iets eerder of iets later als ze zich niet aan de planning wil houden, hetgeen waarschijnlijk is als ze op haar vader lijkt. In die tijdsgeest wordt binnenkort mijn dochter geboren.
Ik ben er trots op dat hier vijf partijen van totaal verschillende komaf en met totaal verschillende uitgangspunten de handen ineen geslagen hebben. Ik ben er trots op dat D66 zich daaraan verbindt. Trots dat we een voorbeeld stellen voor mijn dochter. Want als deze partijen samen tot resultaten kunnen komen; dan bewijzen wij dat samenwerken loont en dat er hoop is voor het compromis.
Dat je mee kan doen én jezelf kan blijven.