Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 december 2017

Bijdrage Femke Dingemans: Naar een klimaatbestendig Brabant

Voorzitter,

Veilig water van goede kwaliteit, niet te veel, maar ook niet te weinig. Dat is de wateropgave waar we volgens D66 in Brabant voor staan. Schoon drinkwater is van levensbelang; potentiele verontreiniging die de volksgezondheid kan schaden moet dan ook snel en effectief worden opgespoord en bestreden. Stoffen als het giftige GenX vormen een bedreiging voor de kwaliteit van oppervlaktewater en daarmee indirect van ons drinkwater. Wij hebben hier dan ook op 21 november dit jaar middels schriftelijke vragen aandacht voor gevraagd. We hopen dat de bron van de onlangs aangetroffen vervuiling snel wordt gevonden. En we zijn benieuwd naar de mogelijkheden voor verscherpt toezicht, bijvoorbeeld door de omgevingsdiensten, om vervuiling van drinkwater te voorkomen.
We zien de beantwoording van onze vragen hierover graag snel tegemoet.

Bodem en water vormen de basis voor een gezond leven. D66 wil hier dan ook verantwoord mee om gaan. Voorzitter, ik hoor u denken… wie wil dat nou niet? Het is dan ook vooral een keuze HOE we uitvoering willen geven aan die verantwoordelijkheid. D66 ziet graag dat we de provinciale ambities afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Naast het ondersteunen van initiatieven gaat het ook om het vergroten van het bewustzijn van water- en milieuvraagstukken.

We zien hiervan al mooie voorbeelden in Brabant, zoals het Project Groene Daken in Den Bosch en Eindhoven: Groene daken vormen niet alleen een goede isolatielaag en werken geluiddempend, maar houden ook het regenwater langer vast, waardoor het riool minder belast wordt. Inwoners die een groen dak aanleggen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. En Operatie Steenbreek, waar inmiddels 12 Brabantse gemeenten aan deelnemen. Vergroening van onze tuinen heeft niet alleen positieve effecten voor biodiversiteit en luchtkwaliteit, maar verbetert ook de afvoer van regenwater naar het riool. De deelnemende gemeente maken met allerlei activiteiten inwoners bewust van het belang van een groene tuin. D66 hoopt dan ook dat meer Brabantse gemeenten zich aansluiten bij dit soort initiatieven.

Voorzitter, ook de streeknetwerken leveren hun bijdrage in de realisatie van een klimaatbestendig en water robuust Brabant. Wij steunen daarom het voorstel om het huidige restant uit de reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) vrij te maken ter financiering van lokale en regionale initiatieven die een bijdrage leveren aan de realisatie van de wateropgave in Brabant.

Tot zover.