Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

Bijdrage Femke Dingemans Beleidsactualisatie BrUG

Voorzitter,

Het College hoopt met dit statenvoorstel het hele Natuur Netwerk Brabant uiterlijk in 2027 te kunnen verwezenlijken. Hoopt, want tijdens de themabijeenkomst over dit onderwerp gaf de Gedeputeerde al een ‘winstwaarschuwing’ af: Uitvoering van al deze maatregelen geeft zeker geen garantie dat we de doelen uit BrUG daadwerkelijk gaan halen. Het valt niet uit te sluiten dat de Gedeputeerde op enig moment weer bij Provinciale Staten terug moet komen met nog een set van aanvullende voorstellen. We moeten dit in het achterhoofd houden bij de beoordeling van dit statenvoorstel.

Want als bijvoorbeeld de beoogde cofinanciering vanuit Europese subsidies niet wordt binnengehaald, heeft dat direct gevolgen voor een aantal maatregelen dat kan worden uitgevoerd. Niet alle fracties in deze Staten zien dat overigens als een probleem; zo hoorden we zojuist. D66 vind dat echter wel een probleem; wij willen de doelen van dit College realiseren!

D66 ziet dit voorstel dan ook vooral als een positieve impuls. Eentje die hard nodig is om de realisatie van het Brabantse natuur netwerk te versnellen en meer dynamiek te brengen in de manier waarop dit gebeurt. Op het onderwerpNatuur & Samenleving’ wil de fractie van D66 nog inhoudelijk ingaan.

Onderzoeksbureau K+V constateerde in haar evaluatierapport over de investeringsfondsen dit voorjaar “dat op het vlak van ontwikkeling van nieuwe natuur er onvoldoende economische prikkels op de markt zijn om agrarische gronden om te zetten in nieuwe natuur. De markt pakt dit niet zelfstandig op.” K+V concludeert vervolgens “dat dit de komende jaren niet zal veranderen, maar dat de systematiek van het groen ontwikkelfonds marktpartijen er wel toe aanzet om zelf met initiatieven te komen en om zelf middelen in te zetten om bij te dragen aan de doelen; zij zet aan tot meer ondernemend gedrag bij initiatiefnemers van nieuwe natuur.”

Voorzitter, ook het College stelt vast dat het nog niet zo vlot met investeren in de natuur door bedrijven en dat er op dit punt geen verbetering wordt verwacht. Op de vraag van D66 over hoe nu verder, antwoordde de Gedeputeerde dat het tijd is voor een andere aanpak. Welnu, met het indienen van de door de VVD fractie aangekondigde motie, hopen we het College op de juiste weg te helpen. En met het College ook het Groen ontwikkelbedrijf, dat uiteindelijk die andere aanpak moet gaan uitvoeren.

Door bij het bedrijfsleven onderzoek te doen naar andere mogelijkheden waarop zij nieuwe natuur willen realiseren en hierover in het voorjaar van 2018 met een concreet statenvoorstel voor de uitvoering en financiering bij PS terug te komen. Het GOB kan dan wellicht ook eens kijken bij andere provincies. Mogelijk worden daar met een andere aanpak al goede resultaten geboekt?

Voorzitter, tot slot. Het College is redelijk optimistisch over de status tot nu toe; we zijn pas 5 jaar bezig. Maar de eerste stappen waren het eenvoudigst, nu komt het echte werk! Voor D66 is versnelling noodzakelijk. De volgende evaluatie van BRuG staat pas gepland in 2021. Onze fractie rekent er op dat als het College eerder signalen heeft dat extra impulsen nodig zijn om de doelen te halen, wij hiervan op de hoogte wordt gesteld. We zullen de ontwikkelingen ook volgen aan de hand van de jaarlijkse update bij de jaarstukken, om ervoor te zorgen dat de Brabanders de robuuste natuur krijgen die we hebben afgesproken.

Tot zover.