Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2021

Beleidskader Gezondheid – Ine Meeuwis

Voorzitter,

Kernboodschap: zoals de gedeputeerde zelf al benoemt in deze startnotitie: Gezondheid wordt steeds urgenter. En er is inderdaad behoefte aan een duidelijke rolneming van de provincie! Maar, die duidelijke rolneming is er volgens D66 niet als u het houdt bij dit zogenaamd ‘horizontaal’ beleidskader. Daardoor is het risico veel te groot dat urgentie helemaal uit beeld raakt. Alle programma’s doen mee, zegt u, maar dan is er dus niemand leading. Het beleidskader verbindt, zegt u. Maar dat is een veel te summiere en bescheiden rol. Nogmaals: er is behoefte aan een duidelijke rolneming van de provincie.

Vergeet ook niet, de Brabantse Omgevingsvisie is een heel belangrijk uitgangspunt, dat geeft u zelf ook aan. En in de Omgevingsvisie is Gezondheid een basisopgave!! Die basisopgave zal dus veel meer nadruk moeten krijgen. Focus! Geef sturing! Formuleer heldere condities! Gelukkig gaf de gedeputeerde in haar inleiding al aan om wellicht verder te gaan dan de taken die we hebben.

D66 wilde sowieso gezondheid in alles centraal stellen. Dus schone lucht, meer natuur, ruimte om te bewegen, waar het kan fietsen in plaats van auto’s, etc.

Wij willen een stevige verbetering van de luchtkwaliteit, de kwaliteit van water en bodem versneld verbeteren. Want water en bodem zijn de basis voor ons voedsel.

Daarom ook kiezen we voor beter boeren. Voor landbouw die in balans is met de leefomgeving. Voor landbouw die de kringlopen sluit: voedselbossen en natuur-inclusieve landbouw. Zo ontstaat er een natuurlijke overgang van de intensieve landbouw naar de bijzondere natuurgebieden.

Zeker in deze coronatijd is gezondheid in een bijzonder daglicht komen te staan. Corona werkt als een soort vergrootglas, zoals al werd opgemerkt tijdens de bijeenkomst in oktober. En ook de heer Van Bree (Prov. Raad Gezondheid/BrabantAdvies) meldde dat de problemen steeds beter zichtbaar worden door corona. Want, niet alleen het virus zelf en het bedwingen ervan heeft impact op de gezondheid, ook het belang is groter geworden van een heleboel zaken: van onze woon- en werkomgeving, van onze leefstijl, bewegen in onze vrije tijd (er wordt veel meer gewandeld en gefietst!), de natuur dicht bij huis is belangrijker geworden, de sociaal-culturele omgeving/sociale cohesie, het gedrag van je buren (geluid, licht, stoken), mensen zijn meer in en met hun huis zelf bezig (meer met voeding bezig, gezond binnenklimaat, energiekosten), kortom, het is belangrijk om ons te realiseren dat al die dingen van invloed zijn op onze gezondheid.

En daarom kiezen wij voor meer urgentie in uw plannen. Gezondheid centraal stellen. Juist nu.