Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ARV D66 Noord-Brabant

Woensdag 7 oktober 2020

De ARV is verplaatst naar woensdag 7 oktober. Deze vindt, vanwege corona, online plaats. De aanvangstijd is 19:30. Om 20:00 zitten wij als bestuur klaar. Verkiezingen bestuursleden Je kunt nog tot 8 oktober 17.00 uur ...

De ARV is verplaatst naar woensdag 7 oktober.

Deze vindt, vanwege corona, online plaats. De aanvangstijd is 19:30. Om 20:00 zitten wij als bestuur klaar.

Verkiezingen bestuursleden

Je kunt nog tot 8 oktober 17.00 uur stemmen  voor vier nieuwe bestuursleden voor het regiobestuur D66 Noord-Brabant. Het gaat om de vacatures voor penningmeester, secretaris en twee bestuursleden communicatie. Voor elke vacature heeft zich één kandidaat gemeld. Je kunt stemmen door per kandidaat ‘voor’ of ‘tegen’ te stemmen.

Deze kandidaat bestuursleden zullen zichzelf voorstellen tijdens de ARV.

Heidag bestuur

In de zomer hebben we met het hele bestuur een Heidag georganiseerd. Tijdens deze Heidag hebben we ons eigen functioneren als bestuur geëvalueerd en zijn we bezig geweest met het opstellen van een visie. Uit deze visie zijn meerdere ambities voortgekomen die we tijdens de ARV zullen toelichten. Daarnaast is er aantal actualiteiten binnen onze regio die de aandacht van het bestuur vragen. Deze stand van deze zaken zal eveneens tijdens de ARV aan bod komen. Last but not least nemen we de begroting door.

Zie Facebookevenement op de pagina van D66 Noord-Brabant voor meer informatie omtrent toegang tot de online bijeenkomst. In onderstaand document, vind u de agenda van de ARV.

Agenda ARV 2020 (1)

7 oktober

19:30

Digitaal

Thema

Privé: Bestuur in de provincie

D66 wil een provincie die niet aarzelt met ingrijpen bij gemeenten die hun taken of beloften niet nakomen, of als gemeenten door onderlinge concurrentie dreigen het belang van de inwoners uit het oog te verliezen. De samenwerking dient dus gebaseerd te zijn op het feit dat samen meer kwaliteit wordt bereikt dan afzonderlijk.

Lees meer