Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Actuele Motie: Goed voorbeeld doet goed volgen – Ine Meeuwis

Motie Goed voorbeeld doet goed volgen

Afgelopen maand deden bestuurders van 9 niet-Randstadprovincies, waaronder Noord-Brabant, een oproep aan de minister van Cultuur en de Tweede Kamer. Zij spreken hun verbazing uit over het feit dat regionale groepen en gezelschappen van landelijke betekenis, met hoge kwaliteit en geworteld in hun omgeving, een positief advies kregen, maar geen budget. Zij vrezen dat daardoor een verschraling van het culturele aanbod in betrokken provincies.

 Constaterende:

 • dat het advies van het Fonds Podiumkunsten niet-Randstedelijke provincies “perplex heeft doen staan”, gezien de onevenwichtige verdeling van Rijksmiddelen over Nederland;
 • dat daartoe negen provinciebesturen, waaronder Noord-Brabant, de minister van Cultuur en de Tweede kamer hebben opgeroepen de regionale groepen en gezelschappen met “een positief advies maar geen budget”, alsnog van een budget te voorzien;
 • dat het IPO pleit voor verhoging van het budget om alle positief beoordeelde aanvragen van het FPK te honoreren en aanbod in het hele land te garanderen;
 • dat onder de makers en gezelschappen met “een positief advies maar geen budget” bij het FPK makers en gezelschappen zijn te vinden die wel al kunnen rekenen op subsidie vanuit Noord-Brabant (House of Nouws, Paul van Kemenade, Katja Heitmann, Matzer en Panama Pictures);
 • dat er anderzijds makers en gezelschappen zijn met “een positief advies maar geen budget” van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur, die wel kunnen rekenen op subsidie van het FPK (Afslag Eindhoven, Corpo Maquina, Strijbos & van Rijswijk);
 • dat een overeenkomstige situatie geldt voor BioArt Laboratoriesin relatie tot de BIS, waar deze aanvraag landelijk is gehonoreerd, is er provinciaal sprake van “een positief advies maar geen budget”.
 • dat er anderzijds makers en gezelschappen zijn met “een positief advies maar geen budget” bij zowel FPK als de Adviescommissie BrabantStad Cultuur (Capella Pratensis, Stichting The 100 Hands en Dyana Donck Company),

Overwegende:

 • dat een oproep aan de minister van Cultuur en Tweede kamer om extra budget ter beschikking te stellen voor makers en gezelschappen met “een positief advies maar geen budget”, ongeloofwaardig is als de provincie niet ook zelf aan deze oproep gehoor geeft;
 • dat indien aan de oproep om extra budget te reserveren voor alle positief beoordeelde aanvragen bij het FPK gehoor wordt gegeven, tot een bedrag van 1,55 miljoen per jaar aan extra rijksmiddelen naar onze provincie kan komen;
 • dat als we zelf het goede voorbeeld geven en ook als Brabant betrokken aanvragen met een positief advies maar geen budget, alsnog van een extra budget voorzien, daartoe een reservering nodig is van 654.200 euro per jaar voor aan de BIS en FPK gelieerde aanvragen.

 Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • ter bekrachtiging van de oproep aan de minister van Cultuur en de Tweede kamer, gezien hun positieve advies bij zowel BIS, FPK als de Adviescommissie BrabantStad Cultuur de aanvragen van BioArt Laboratories, Afslag Eindhoven, Corpo Maquina, Strijbos & van Rijswijk, Capella Pratensis, Stichting The 100 Hands en Dyana Donck Company alsnog te honoreren;
 • daartoe voor de komende 4 jaar (planperiode) 2.616.800 euro te reserveren. Bij voorkeur uit de algemene middelen.

 

SP                                                       GroenLinks                                                      D66

Nurettin Altundal                           Anne van Diemen-Verkijken                       Ine Meeuwis-van Langen

 

Partij voor de Dieren                     PvdA

Marco van de Wel                         Edith van Dijk