Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Actuele Motie Anti-racisme – Ine Meeuwis

We roepen de politiek in Brabant op stil te staan bij het aanwezige racisme in onze provincie. We zeggen daarmee dat we zelf als politiek het goede voorbeeld willen geven en niet onze kop in het zand moeten steken. Wij dienden de onderstaande motie mede in en zijn tevreden dat hij is aangenomen. Maar nu moeten we ook laten zien dat wij voor een provincie staan waar iedereen vrij is en waar we niemand laten vallen.

De motie:

Actuele Motie Anti-racisme

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020

Constaterende dat:

Wereldwijd, en ook in Brabant, in de afgelopen maand antiracisme-protesten plaatsvonden, waarin mensen van alle huidskleuren en afkomsten protesteren tegen kansongelijkheid, uitsluiting en (institutioneel) racisme;
Onze wetten zich verzetten tegen discriminatie maar niet voldoende zijn om negatieve uitingen, uitsluiting en vooroordelen te bestrijden;
Spreken uit dat:

Racisme niet komt door slechte intenties van individuen maar een structurele oorzaak heeft;
Discriminatie ook begint met onbedoelde uitsluiting van deelname aan activiteiten en beleid (ook provinciaal);
Het belangrijk is om hier het publieke gesprek over te voeren;
Verder constaterende dat:

Noord-Brabant na Noord- en Zuid-Holland de meeste inwoners heeft van oorspronkelijk Antilliaanse oorsprong in Nederland, en na Noord- en Zuid-Holland en Flevoland de meeste inwoners van Surinaamse oorsprong van heel Nederland;
Stichting Keti Koti Tafel rond 1 juli duizenden succesvolle activiteiten organiseerde, ook in Brabant, over hoe het verleden van slavernij doorwerkt in het heden en hoe we samen racisme en vooroordelen kunnen bestrijden;
In provinciaal beleid, programma’s en activiteiten tot nu toe nog weinig aandacht is (geweest) voor het slavernijverleden, racisme en discriminatie;
Verzoeken Gedeputeerde Staten:

Stil te staan bij racisme en discriminatie in Noord-Brabant, op een manier die past bij de provinciale doelen en activiteiten;
Organisaties gespecialiseerd in diversiteit en dialoog, zoals de Stichting Keti Koti Tafel, te betrekken;
Daar waar mogelijk ook andere situaties van kansongelijkheid en uitsluiting te betrekken in de Brabantse aanpak;
en gaan over tot de orde van de dag.

 

GroenLinks, H. Rooijakkers

SP, M. Everling

D66, I. Meeuwis

PvdA, M. de Kort

ChristenUnie-SGP, H. Vreugdenhil

PvdD,A-M. Vlasveld