Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017
Bijdrage Suat Kutlu Valorisatiefonds

Bijdrage Suat Kutlu Valorisatiefonds

Voorzitter, In onze regio is het begrip “start-up“ geen onbekend fenomeen. Dat zijn onze onmisbare, toekomstige ondernemers die onze regionale economie zullen gaan versterken, innoveren en verduurzamen. Dat zijn in ieder geval de uitgangspunten van het op te richten Volarisatiefonds dat de kansrijke initiatieven en ideeën tot succesvolle ondernemingen kan helpen vormen. Om het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 november 2017 vrijdag 10 november 2017 vrijdag 27 oktober 2017 donderdag 26 oktober 2017
D66 stelt vragen over gezonde lucht

D66 stelt vragen over gezonde lucht

D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht. Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. Ook moest het ministerie zo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 oktober 2017

Annulering D66 Brabantdag 21 oktober

Bericht voor alle leden van D66 in Brabant:   In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de aangekondigde D66 Brabantdag op zaterdag 21 oktober NIET DOOR.   Belangrijkste spelbreker is de onbereikbaarheid van het provinciehuis op 21 oktober:…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 september 2017
MKBplus: let op dat de usual suspects niet usual prospects worden, bijdrage Femke Dingemans

MKBplus: let op dat de usual suspects niet usual prospects worden, bijdrage Femke Dingemans

Voorzitter, Met het Statenvoorstel en de uitgebreide bijlagen is, wat de fractie van D66 betreft, de toegevoegde waarde van een MKB-plusfaciliteit voldoende duidelijk geworden. We zien graag dat innovatieve bedrijven niet alleen in de opstartfase, maar ook in de groeifase aan het benodigde kapitaal kunnen komen. De voorgestelde MKB-plusfaciliteit kan in deze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 juli 2017 woensdag 28 juni 2017
Commissaris van de Koning blij met vragen van D66 over fouten op stembureau Den Bosch

Commissaris van de Koning blij met vragen van D66 over fouten op stembureau Den Bosch

Terugkijkend is D66 Noord-Brabant tevreden over een nieuw instrument voor PS-leden: het  rondvraagmoment op Statendagen. Bij dit rondvraagmoment is het voor Statenleden mogelijk om vragen te stellen aan een gedeputeerde. Ine Meeuwis maakte op 23 juni van de eerste gelegenheid gebruik om aan de commissaris van de Koning, in zijn rol als…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 juni 2017
Bijdrage Suat Kutlu Intensivering de Intensivering Internationalisering & Branding

Bijdrage Suat Kutlu Intensivering de Intensivering Internationalisering & Branding

Voorzitter, Met de Intensivering de Intensivering Internationalisering & Branding 2017-2019 kan de provincie op een optimale wijze uitvoering geven aan de economische ambities van Brabant zoals opgenomen in het bestuursakkoord “Beweging in Brabant”. GS vraagt aan ons nu een extra financiële investering om de hiervoor benodigde middelen vrij te krijgen. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 juni 2017 vrijdag 9 juni 2017 vrijdag 19 mei 2017