Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2012
Bijdrage Fondsvorming

Bijdrage Fondsvorming

Voorzitter, Voor ons ligt een voorstel voor de vorming van vier fondsen. Dit is duidelijk een trend in overheidsland, een trend van subsidiering naar revolverende investeringen. Voor Noord-Brabant is dit nieuwe materie. Nieuw voor de ambtenaren, nieuw voor het College en nieuw voor Provinciale Staten. Hoewel Provinciale Staten bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 november 2012 woensdag 31 oktober 2012
D66 ziet nachtnet als investering

D66 ziet nachtnet als investering

De verschillende D66 fracties zijn erg ongelukkig met het besluit van de gedeputeerde staten om de twee laatste treinen van het nachtnet van vrijdag en zaterdag te willen schrappen. Volgens de Statenfractie Noord Brabant en de fracties van de vier grootste Brabantse steden plus Dordrecht, is dit besluit schadelijk voor het leef- en vestigingsklimaat van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 juni 2012 zaterdag 12 mei 2012
Symposium jeugdzorg

Symposium jeugdzorg

Op 12 mei 2012 organiseerde Jeroen Hageman van de Statenfractie van D66, samen met de statenfracties van de PvdA en GroenLinks een symposium over de veranderingen in de jeugdzorg. Het doel was om de raadsleden van de drie partijen (plus nog wat geïnteresseerde raadsleden van andere partijen) bewust te maken van de uitdaging die op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 februari 2012 vrijdag 3 februari 2012
werkbezoek Oostelijke Langstraat

werkbezoek Oostelijke Langstraat

Provinciale Staten hebben op 3 februari 2012 een werkbezoek aan de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat gebracht. Dit is het gebied rondom de A59 tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch. Namens de D66 fractie waren Marusjka, Tineke en Anne-Marie aanwezig. Mark Buijs, wethouder in de gemeente Heusden, zorgde voor een warm welkom in Vlijmen. Yves de Boer, gedeputeerde,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 december 2011 donderdag 8 december 2011 zaterdag 12 november 2011 dinsdag 4 oktober 2011 zaterdag 17 september 2011
Gedeputeerde Staten nemen voorstel van de D66-Statenfractie over, om West-Brabant op de Nationale Kaart te laten zetten

Gedeputeerde Staten nemen voorstel van de D66-Statenfractie over, om West-Brabant op de Nationale Kaart te laten zetten

Gedeputeerde Staten nemen voorstel van de D66-Statenfractie over, om West-Brabant op de Nationale Kaart te laten zetten. Bestaande afspraken van dit voorjaar met de minister over de oplossing van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door onze West-Brabantse steden en dorpen blijven dan hoog op de agenda staan. Dit is het eindresultaat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 juni 2011
Nota Mobiliteit en Ruimte

Nota Mobiliteit en Ruimte

Momenteel is het Rijk bezig met het actualiseren van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid in één Nota Ruimte en Mobiliteit. 14 Juni jongstleden is het concept door het kabinet aan de pers gepresenteerd. En zoals ik al eerder aangaf, er komt heel veel op Noord-Brabant af, en vooral West-.: energieproductie Moerdijk, nieuwe hoogspanningsleidingen, gaswinning, ruimte voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 juni 2011
Oproep agendering Nota Mobiliteit en Ruimte

Oproep agendering Nota Mobiliteit en Ruimte

Afgelopen dinsdag 14 juni 2011 heeft minister Schultz de nieuwe Nota Mobiliteit en Ruimte aan de pers gepresenteerd. De Noord-Brabantse D66-fractie kan niet anders dan constateren, dat in deze nota heel veel op Noord-Brabant afkomt: nieuwe hoogspanningsverbindingen door West-Brabant en over het Hollandsch Diep, energieopwekking op/bij Moerdijk, zoeken naar windenergie in West-Brabant, twee locaties…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 mei 2011 donderdag 5 november 2009

Ondergronds transport Slim, veilig en leefbaar

D66 is haar campagne voor de provinciale statenverkiezingen op 3 februari 2007 gestart met een bezoek aan de Buisleidingenstraat bij het Hollands Diep. Het was een fascinerend bezoek waarbij we bijzondere dingen hebben gezien en veel geleerd hebben. Zo kwamen we er achter dat de provincie Noord-Brabant een zetel heeft in het bestuur van de…

Bekijk nieuwsbericht
1 14 15 16