Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 november 2017 vrijdag 10 november 2017 vrijdag 27 oktober 2017 donderdag 26 oktober 2017
D66 stelt vragen over gezonde lucht

D66 stelt vragen over gezonde lucht

D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht. Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. Ook moest het ministerie zo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 oktober 2017 vrijdag 22 september 2017
MKBplus: let op dat de usual suspects niet usual prospects worden, bijdrage Femke Dingemans

MKBplus: let op dat de usual suspects niet usual prospects worden, bijdrage Femke Dingemans

Voorzitter, Met het Statenvoorstel en de uitgebreide bijlagen is, wat de fractie van D66 betreft, de toegevoegde waarde van een MKB-plusfaciliteit voldoende duidelijk geworden. We zien graag dat innovatieve bedrijven niet alleen in de opstartfase, maar ook in de groeifase aan het benodigde kapitaal kunnen komen. De voorgestelde MKB-plusfaciliteit kan in deze…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 juli 2017 woensdag 28 juni 2017
Commissaris van de Koning blij met vragen van D66 over fouten op stembureau Den Bosch

Commissaris van de Koning blij met vragen van D66 over fouten op stembureau Den Bosch

Terugkijkend is D66 Noord-Brabant tevreden over een nieuw instrument voor PS-leden: het  rondvraagmoment op Statendagen. Bij dit rondvraagmoment is het voor Statenleden mogelijk om vragen te stellen aan een gedeputeerde. Ine Meeuwis maakte op 23 juni van de eerste gelegenheid gebruik om aan de commissaris van de Koning, in zijn rol als…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 juni 2017
Bijdrage Suat Kutlu Intensivering de Intensivering Internationalisering & Branding

Bijdrage Suat Kutlu Intensivering de Intensivering Internationalisering & Branding

Voorzitter, Met de Intensivering de Intensivering Internationalisering & Branding 2017-2019 kan de provincie op een optimale wijze uitvoering geven aan de economische ambities van Brabant zoals opgenomen in het bestuursakkoord “Beweging in Brabant”. GS vraagt aan ons nu een extra financiële investering om de hiervoor benodigde middelen vrij te krijgen. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 juni 2017
D66 tevreden met plannen duurzame veehouderij: Gezondheid en Innovatie gaan hand in hand

D66 tevreden met plannen duurzame veehouderij: Gezondheid en Innovatie gaan hand in hand

  Afgelopen woensdag presenteerde Gedeputeerde Staten (GS) een integraal maatregelenpakket waarmee zij de verduurzaming van de landbouwsector wil versnellen. In het voorstel worden veehouders in Brabant met een oude stal gedwongen om hun bedrijf aan te passen naar de moderne standaarden. In de eerste opzet van dit plan, in december 2016, moesten…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 juni 2017 vrijdag 19 mei 2017
D66 doet onderzoek: Wat maakt dat varkensboeren die geen droog brood verdienen niet stoppen?

D66 doet onderzoek: Wat maakt dat varkensboeren die geen droog brood verdienen niet stoppen?

D66 heeft door Wageningen Universiteit onderzoek laten doen naar de financiële positie van land – en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant. Uit dit onderzoek blijkt dat 20% van de varkensboeren geen lening meer kan krijgen van de bank; hun solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen) blijkt onder de 30% te liggen. Ook wordt duidelijk dat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 mei 2017 vrijdag 21 april 2017
Bijdrage perspectiefnota 2017

Bijdrage perspectiefnota 2017

Voorzitter, D66 kijkt graag terug. Mogelijk omdat we vorig jaar 50 zijn geworden en men verwacht het misschien niet van ons, maar D66 mag echt graag terugkijken. Alleen, D66 kijkt niet terug vanuit een nostalgie dat vroeger alles beter was. Nee, we doen dat uit puur pragmatisme: D66 wil namelijk dingen voor…

Bekijk nieuwsbericht