Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

Actieplan arbeidsmarkt – Eric Logister

Voorzitter,

Een actieplan arbeidsmarkt is in deze tijd nog meer nodig dan ooit. De crisis lijkt de kansenongelijkheid in onze maatschappij te vergroten. De kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt ten gevolge van opleiding weten we te keren in dit actieplan door ook in te zetten op MBO en door in te zetten op een Leven Lang Ontwikkelen. En goed dat nogmaals gemarkeerd wordt dat de arbeidsmarktregio’s een belangrijke basis zijn voor het arbeidsmarktbeleid. En met genoegen heeft D66 kennis genomen van de website brabantleert.nl

Andere kansenongelijkheid tekenen zich echter de laatste maanden nog scherper af. Laat me er een tweetal noemen. Leeftijdsgebonden en vaardigheidsgebonden kansenongelijkheid.

Voorzitter,

Gisteren werden weer nieuwe cijfers bekend over werkeloosheid. Wat blijkt in de categorie 15-25 jaar een stijging dit kwartaal van 188% en bij 25-35 jaar 45%. En 55+ 3%. Voorzitter jongeren worden op de arbeidsmarkt veruit het hardst getroffen door de coronacrisis. Hoe komt dat nou? En wat gaan wij daaraan doen? Kan de gedeputeerde hier eens op reflecteren? Wat ziet hij? Is hier het verschil te zien tussen flexcontracten en contracten onbepaalde tijd. Hoe ziet hij de arbeidsmarkt zodat jongeren ook een kans hebben op een huisje, boompje of beestje hebben?

Graag een reactie.

Voorzitter, Een andere factor is leesvaardigheid en digitale vaardigheid.

We zijn het volgens mij allemaal eens. Aanpak van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden is van groot belang. Niet alleen voor de toegang tot de arbeidsmarkt maar ook voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Goed dat er een impuls op dit gebied wordt voorgesteld.

Maar hoe zit dit nu? Hoe stelt het college zich dat nu voor? Wij begrijpen dat aan Cubiss is medegedeeld dat de subsidie voor taalvaardigheid wordt beëindigd. Hoe ziet het college dan de impuls op taalvaardigheid en digitale vaardigheden in het arbeidsmarktbeleid?

En hoe ziet het college dan de rol van Cubiss in dit geheel? Gaan we een nieuw programma ontwikkelen of gaan we programma’s doorontwikkelen? Zien we bibliotheken niet meer als een waardevolle plek om juist daar onze doelgroep te ontmoeten en te helpen?

En werpen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten gevolge van de huidige coronacrisis niet nieuw licht op de kansengelijkheid als het bijvoorbeeld gaat over digitale vaardigheden. Immers de website brabantleert is een prachtig initiatief, maar de lesstof onbereikbaar zonder digitale vaardigheden.

Graag reactie van de gedeputeerde

Voorzitter ik rond af,

Maar niet zonder de veelkoppige draak, discriminatie genaamd te benoemen.

In het arbeidsmarktbeleid moet daar aandacht voor zijn. Uitsluiten hoort niet, Het getuigt ook niet van economisch inzicht om waardevol arbeidspotentieel uit te sluiten. Discriminatie op basis van Mo of Mark, hetero of homo, 30 of 50. Salarisverschillen tussen man of vrouw.

Ik begrijp dat niet.

Dus D66 onderstreept hier nogmaals dat discriminatie en uitbuiting niet kan en aangepakt moet worden. Daarom dienen wij de motie discriminatie op de arbeidsmarkt en de motie arbeidsmigranten mee in.

Voorzitter, Dank u wel voor het woord