Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Aanwezigheid schepen met Ammoniumnitraat en veiligheid – Janneke van Kessel

Statenlid Janneke van Kessel stelde tijdens het rondvraagmoment op vrijdag 9 oktober vragen aan het college over de aanwezigheid van schepen met ammoniumnitraat in de haven van Moerdijk. Ammoniumnitraat is de stof waarvan in augustus 2.750 ton explodeerde in de haven van Beiroet. D66 wil uitsluiten dat we in Brabant zulke risico’s lopen. Rotterdam ontvangt jaarlijks enkele tientallen schepen met grote hoeveelheden ammoniumnitraat. Onze fractie wil de Brabanders graag informeren of en in hoeverre ook in de haven van Moerdijk deze schepen aanwezig zijn en of er opslag van ammoniumnitraat plaatsvindt; en zo ja, welke maatregelen het College neemt om de veiligheid van de Brabanders te garanderen.

Vandaar de volgende vragen:  

  • De provincie Noord-Brabant is op diverse terreinen bevoegd gezag over de haven van Moerdijk; op elementen gedelegeerd aan de omgevingsdienst. Kunt u ons vanuit die bevoegdheid informeren of ammoniumnitraat in de haven Moerdijk aanwezig is? Is dit voor doorvoer, kort durende opslag, lang durende opslag, of anders?
  • Er is commotie ontstaan over de wetenschap dat er in de haven van Rotterdam jaarlijks enkele tientallen schepen met grote hoeveelheden ammoniumnitraat aanmeren. Hoe groot acht het College de kans dat de haven van Rotterdam een beroep doet op Moerdijk om (een deel) van deze schepen over te nemen? En hoe waardeert u het als dit zou gebeuren? Kortom, kunnen de schepen volgens u veilig en verantwoord in Brabant terecht en acht u het wenselijk?

De gedeputeerde wist ons te informeren dat er in Moerdijk alleen vergunningen zijn voor bedrijven die de niet detineerbare soort ammoniumnitraat mogen opslaan. Hierbij is dus geen ontploffingsgevaar. Dit geldt voor de bedrijven waar de provincie het bevoegde gezag is. Hoe de status is bij bedrijven die onder het gezag van de gemeente vallen is niet bekend bij de provincie. Dit wordt wel meegenomen als extra aandachtspunt in het verdere toezicht.

De Gedeputeerde gaat er niet van uit dat er schepen met gevaarlijk ammoniumnitraat vanuit de haven van Rotterdam naar de haven van Moerdijk zullen worden verplaatst aangezien er hier geen vergunning voor is.

D66 blijft dit dossier volgen om de veiligheid in de Brabantse havens zo goed mogelijk te kunnen garanderen.