Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Aandachtspunten VTH – Thierry de Heer

Voorzitter,

Dank aan de organisatie voor de overzichtelijke en begrijpbare stukken. D66 ziet voor de komende jaren een grote uitdaging op de omgevingsdiensten afkomen. De omgevingswet biedt een hele hoop kansen maar kent ook een aantal uitdagingen. D66 stelt daarom ook de volgende vragen:

  • Hoe goed zijn de omgevingsdiensten voorbereid op de komst van de omgevingswet? Een voorbeeld hiervan is het feit dat er meer vergunningsvrij gebouwd mag worden en elke gemeente dit op een andere manier vormgeeft en er dus een flink verschil in interpretatie kan ontstaan.
  • De gedeputeerde geeft aan dat er straks gewerkt moet gaan worden met out-come indicatoren. D66 is het daar volkomen mee eens en vraagt zich daarom ook af wanneer we deze kunnen verwachten?
  • De omgevingswet vraagt om een andere manier van werken en controleren, de omgevingsdiensten hebben nu al problemen om voldoende en geschikt personeel te vinden. Hoe kijkt de gedeputeerde naar deze problemen en hoe worden deze aangepakt?

Voorzitter,

De afgelopen Corona periode heeft ons geleerd dat men ook digitaal kan handhaven, nu kan dit een mooi middel zijn wat tijd en kosten bespaard. Echter mag dit nooit te kosten gaan aan de kwaliteit van een controle. D66 vraagt zich daarom ook af of digitaal handhaven een deel van de verklaring zijn waarom er minder overtredingen zijn?

Voorzitter,

Ik kom tot een afronding, zoals al aangegeven komen er veel onzekerheden maar ook kansen op de omgevingsdiensten af. D66 hoopt dat deze goed worden opgepakt en er in de toekomst minder overtredingen zullen plaatsen vinden. Wij zullen het goed blijven volgen en verwachten dat de gedeputeerde de Staten tijdig informeert indien dit nodig is.