Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Noord-Brabant

Brabant: innovatief en duurzaam

D66 tevreden met plannen duurzame veehouderij

Afgelopen woensdag presenteerde Gedeputeerde Staten (GS) een integraal maatregelenpakket waarmee zij de verduurzaming van de landbouwsector wil versnellen. In het voorstel worden veehouders in Brabant met een oude stal gedwongen om hun bedrijf aan te passen naar de moderne standaarden. In de eerste opzet van dit plan, in december 2016, moesten de aanpassingen van de stallen al in 2020 klaar zijn; mede dankzij inspraak vanuit de sector en de input uit het politieke debat is er in het definitieve voorstel 2 jaar extra de tijd genomen. Hierdoor heeft het voorstel aan haalbaarheid gewonnen, iets wat de D66 fractie toejuicht.