zondag 16 februari 2014

Vragen en antwoorden Rol gemeenten in de versnellingsopgave urgentiegebieden

vragen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 7 februari j.l. lag een brief op tafel van de Stuurgroep Dynamisch Platteland. Teneur: gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, proces kost tijd, geen behoefte aan opnieuw voorbereidingsbesluit of bouwstop. In de PS vergadering is dit door gedeputeerde De Boer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Wij zijn verbaasd over het krantenartikel van 11 februari in het ED met de kop: Provincie moet de beurs gaan trekken. In dit artikel gebaseerd op uitspraken van de voorzitter van de Stuurgroep Dynamisch Platteland wordt gesteld dat de provincie de beurs moet trekken om de problemen op te lossen (vgl. Oirschot) en dat de gemeenten eerst tegen het einde van het jaar een plan van aanpak gereed zullen hebben voor de urgentiegebieden.

Deze informatie en toon van de brief is anders dan de toon van het krantenartikel!

Deze informatie maakt dat onze fractie zich zorgen maakt over de versnellingsopgave.

D66 heeft hier vragen over gesteld.

vragen