woensdag 16 april 2014

Algemene regiovergadering op 23 april in Den Bosch

logod66NoordBrabant3

Op woensdagavond 23 april, vanaf 20.00 in Den Bosch zal onze Algemene Regiovergadering plaatsvinden.
Locatie: Vlaamsch Eetcafe Het Groote Genoegen, Achter het Stadhuis 10, Den Bosch

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ARV december 2013
  3. Vaststellen procedure PS2015 *
  4. Toelichting financiële stand van zaken *
  5. Voorstel Afdrachtregeling per 2015 *
  6. Presentatie concept beleidsplan
  7. Afsluiting en borrel

De stukken, behorend bij de agendapunten die met een * zijn gemarkeerd, zijn hier te downloaden. U kunt tot aanvang van de vergadering de agenda nog wijzigen. Echter, wij hopen dat u voorstellen voor een aanpassingen zo snel mogelijk wilt aandragen bij Arend Meijer.